Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2o6" Schouwt o. oneel

Pcn' Wordc hec vermogen om zich de JU&ee- dingen, die hy mee meer ziet, weder Rjkc. te binnen te brengen, in tegendeel, gefterkt naarmaate van de oeffeninge, die hy 'er aan geeft. Zyne geheugenis zal, als hy wil, de (tukken, die het leven des menfchelyken geflachts uitmaaken, bevatten. Zy onderhoudt hem, op eene genoeglyke wyze , met de byzonderheden van alle waereldftrecken, en herhaalt hem het goed en het kwaad, dat 'er van eeuwe tot eeuwe in gefchied is. En zoo zy hem al ongetrouw is, is het zelden om andere redenen dan omdat hy haar geene bezigheid genoeg geeft; want zy is doorgaans niet verder weigerachtig, dan hy haar ledig laat; en hoe meer werks hy haar geeft, hoe gedienftiger en vaerdiger zy zich toont.

De gedenkteekens van alle volken hebben paaien: maar 's menfchen geheugenis heeft 'er geene. Zy voegt de eene gefchiedenis by de andere. Het geene, dat zy eens in eene goede orde gelaaten heeft, vooral als zy het vasthoudt met de banden van redeneeringe en lust, is een pand, dat zy u bewaart voor al uw leven.

Het

Sluiten