Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, X. Onderh. 213

weezen, als met het oogbeeld; en de- '• Menwyl dat, 't welk door de einden der ^^E_ ftraalen op den bodem des oogs getee- ring. kend wordt, niet langer duurt dan de fchokking, zal het eveneens zyn met het beeld, 't welk, zoo als men zegt, in de harfens geteekend wordt. Zoo dra de fchokking van het brein ophoudt, zal het vermeende graveerfel, 't welk vermeende geesten daarin gedrukt hadden , verdwynen. Welke fchildery kan dan in de harfens overblyven?

Wat kan ten andere het beeld van eenen fmaak zyn? Wat kan de lengte en breedte van een geluid weezen? Zoude het penceel van Raphaël of le Brun den reuk van een^n angelier kunnen vertoonen en van dien eener roos onderfcheiden ? Heeft eene kleur trekken , die af te teekenen zyn? Welke fireepen moeten de geesten maaken , om het purper, veelëer dan het karmozyn,in de harfens te teekenen?Daar is geen beeld zonder maaten. Maar de meeste van onze aandoeningen , noch trekken noch maaten hebbende , hoe kunnen 'er beelden van gevormd worden; en nadat de fchokking der zinwerkO 3 tui-

Sluiten