Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derNatüur, XII. Onderh. 257

kander hebben. Want wy vergelyken De Alg^ verfcheiden denkbeelden met elkande ^Er!"E,

i 1 Reden-

ren, en oordeelen of het eene aan het kunst. andere vast is, dan of het eene hetr andere uitfluit. Wy vergelyken ook verfcheiden oordeelen. Wy brengen ze by elkander, om het duistere te beftraalen met het licht, 't welk wy gewaarworden op een ander oordeel, dat 'er mede verbonden fchynt: en wy worden der juistheid onzer gedachten zeker , naar maate wy van buiten de zaaken zelf gefchikt vinden, gelyk wy ze befeft heb- ' ben; of dat wy onze bevattingen bewaarheid vinden door geregelde en beftendige uitwerkfèls.

De mensch kan zyne redeneering té Werke flrellen over afgezonderde denkbeelden van zuivere verftandeiykheid , of over voorwerpen van gebruik en van een' gewoonen dienst in de maatfchappy. Zie hier eene redeneering Van de eerfte foort. Hy is, by voorbeeld, onbewust van de overeenkomst van de grootheid X met de grootheid A 4- de grootheid B , gevoegd by de grootheid C. Maar hy weet aan den eenen kant dat A + B 4- C ge*

IX. Deel. R lyk

Sluiten