Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IJO SCHOUWTOONEEL

t)s Alge- gen van de dingen, die ons ontbreeken* Reden ^en °Pz'crite van de derde vraage kunst. verandert alles. Men kan het denkbeeld van het openbaare welzyn van den Staat niet voegen by dat van den vreemden handel, gedreeven, by voor* EngeUnd. beeld , in Albion * of in de Gelukkige t.?f Eilanden + i veelëer door byzondere

rtfcheEtlan- 1 ' . J

den. Kooplieden, die met vereenigd zyn, dan door eene vermogende en welbefchermde Maatfchappy. Zie hier de denkbeelden van vergelyking, die tusfchen beide komen, en de vereeniging daarvan onmogelyk maaken.

Niet by tyds onderrecht te weezeh van het geene by de vreemdelingen omgaat , noch van de gelegenheden der voordeden, die 'er zich opdoen. Daarvan door iemand op de plaatfen zelfs niet getrouwelyk gewaarfchuwd en onderrecht te worden. In tegendeel door achterhoudingen en valfche berichten daarin misleid te worden. Elkander nier. alleen onderling te bederven door het geene men weet te verbergen; maar uit nydigheid en baatzucht famen té fpanneh, om dien der medehandelaaren, die te hoog inkoopt, te bederven. Zyh

ei-

Sluiten