Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NKTOWBi,XIII.Onderh. 321

iïandige fpreuk, dan van eene reeks van De Ververrichtingen; en die den jongen lieden EICHTmliever verzamelingen van zedenlesfen dan (tukken der historie voorhouden. Hun voorneemen daarin is het oordeel aan te kweeken door waarheden , die uit de daaden voortkomen, liever dan de verltanden bezig te houden met veldflagen of gebeurtenisfen , die niet bekwaam fchynen om hen te onderrechten. Maar Hel aan den eenen kant de Spreuken van Erasmus, en aan den anderen het Leven van Alexander of van den Burggraaf van Turenne ; Erasmus zal met zyn dik boek, vol ftokregels, fpreuken , en zedelyke bedenkingen, byna niemand voor hem hebben: men zal hem niet leezen, of men zal hem met verdriet leezen. Alles, wat men by het kleen getal van aanmerkingen des Hertogs de la Rochefoucault heeft willen voegen, is zeer kwalyk ontvangen van het gemeen. Daar waren 'er genoeg voor den ouderdom, waarin men denkt ; en daar zyn 'er altyd te veel voor onbedachte jaaren. Het is inderdaad niet genoeg dat dingen goed zyn; zy moeten ook vat hebben.op gemeeIX. Deel. X ne

Sluiten