Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34° Schouw tooneel

Dfe-Ai.ge- zer maaten, maaken, naast elkander op w«ten. ecn liniaal SeleSd zynde > den duim

schap. Uit.

De voet. 26. Twaalf duimen, dus bepaald, maaken den voet uit.

De toife. 27. Zes voeten maaken de toife of Franfche roede uit.

28. Drie toifes maaken de Paryfche perche of meetroede uit. De perche is elders van 22, van 24, of meer voeten. Twee duizend toifes maaken de kleene myl : twee duizend twee honderd twee • en - tachtig toifes maaken de gemeene myl , waarvan vyfen - twintig met eenen graad van den •middaglyn overeenkomen. Ik zal van de overige zwygen , wier verfcheidenheid nog veel grooter en zelfs eigendunkelyker is. Om wel te werken, is het genoeg dat men weete welke maat men gebruikt.

De natuur- 29. Behalve de ingeftelde maaten zyn

ïyke maa. 'er natuurlykc , zynde de verdeeling van eene grootheid in twee helften, drie derde deelen, vier vierde deelen , enz.

30. Men neemt op een liniaal, en op alle andere uicgeftrektheden , zoo-

-• i • " da-

Sluiten