Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derNatuur, XIII. Onderh. 353

in tween, om de nette helft van dien De Maaboog te vinden, en die helft gebragt zynde van D in E , zal het punt E, daar gy komen zult, en het einde A van de gegeeven linie, u de begeerde loodrechte geeven: want drie boogen, elk van 30 graaden, zyn de maat van een vierdedeel van eenen cirkel; naardien drie boogen van 60 graaden den halven cirkel meeten.

77. Als men eene tweede linie D D , £e ejnFt" 14. moet trekken,evenwydig met de°eerfte CC, dat is, die 'er in alle haare deelen even verre van af is, trek eenen cirkel, die de eerfte C C in twee punten fnyde; en neem van de twee punten van doorfnydinge C en C twee boogen C D en C D, met eene gelyke0 openinge van den pasfer: de twee einden deezer boogen zyn (door het 40 voorftel,) even verre van de eerfte C C. Dan zal de rechte , welke gy door die punten trekt, zich in zyne ganfche lengte even verre van C C

houden. , . ...

78 De kringronde of circulaire hm- peeenmid. en, en de deelen van cirkels, kunnen evenwydig zyn, als zy de eene beneden

IX. Deel. Z de

Sluiten