Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

356 ScHOUWTOONEEL

De Alge- 85. De zwei of bcweeglyke winkelWeeten- naak' l7- beftaat uit twee liniaasciiap. len, aan het eene einde aan een gehecht Debewec met een Pcnne£je ■> waarop zy beiden ïykc win- draaijen. Dit gereedfehap dient om terkciiiaak. ftond eene fchuinfche of eene loodrechte linie te ftellen,naar de opening, welke men 'er aan geeft. Dc tfuns- 86. De openinge van de zwei, en de ponem. afwyking van elke linie, ten opzichte van eene andere linie, wordt gemeeten met behulp van eenen transporteur, die een halve cirkel van geel koper is, verdeeld in 180 graaden, Fig. 18. Men noemt dit gereedfehap transporteur of overdraager, omdat men 'er het getal graaden, dat men noodig heeft, op afmeet, om ze op den grond of op het papier te transportceren of overtedraagen; door de linie, uit een middenpunt getrokken, dezelfde afwyking, die zy op het werktuig hebben , te geeven; dewyl de verdccling, gemaakt door de linien, die in het middenpunt famenkomen, dezelfde in den kleenen en den grootften cirkel zyn. Het fchiet- 87. Deeze bewerkingen en deeze geLood, reedfehappen kunnen dienen, om eene i lood-

Sluiten