Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, XIII. Onderh. 357

loodrechte of eene fchuinfche linie, van dVMa*zoo veele graaden als men wil, te trekken , wanneer men op den grond of op het papier werkt: maar zy kunnen u niet behulpzaam zyn, om iets loodrechts op den grond, by voorbeeld een Hokje recht gezet, op te rechten. Om dit te doen, gebruikt men een fchietlood, dat een koordje is, om een klosje gewonden , en met een looden knopje aan het einde, Fig'. 19. De mensch weet niet waarom een gewigt regelrecht waterpas nederdaalt; maar hy is verzekerd van de zaak; en dat is hem genoeg, om 'er zich van te bedienen, om een ftok of een' muur loodrecht op den n-rond op te rechten, of om te verneemén hoe verre zy , als zy opgerecht zyn, met de loodrechtheid overeenkomen, omdat het koordje, door het lood neergetrokken,'aan alle kanten 90 graaden van den gezichteinder afgehouden

wordt. , ,

88. Om eene linie of eene oppervlak- Het waterte evenwydig met den gezichteinder te krygen , gebruikt men het waterpas , Fig. 20 en a\. Het is een liniaal, waarop een ftaaftoppuntig ftaat, op welke Z 3 van

Sluiten