Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

382 ScHOUWTOOflEÈL

SE^'GE" famen dcn geIieelen omfchreeven cirWeeten. kel' die de toppen der hoeken raakt, 6chap. uitmaaken.

143- Het is dan genoeg, dat men den netten Mand der drie toppen van den driehoek in hunnen cirkel weete , om de grootte van eiken hoek en de lengte der drie zyden te weeten: want als men eene zyde weet, met den ftand der drie toppen in hunnen cirkel, kent men de drie boogen, die tegen de drie hoeken over zyn. Maar als men de boogen weet, weet men de hoeken, wier maat de helft van deeze boogen is; omdat deeze hoeken hunne toppen in den omtrek hebben. Als men de boogen weet, weet men ook de peezen, die dezelfde maat hebben als de boogen: dan kent men ook de lengte der zyden , die niet verfcheelen van de peezen, en in hetkleen gemeeten worden met dezelfde opening van den pasfer als de boogen. Weshalve als men ééne zyde weet, met den ftand der drie toppen in den cirkel, weet men den geheelen driehoek.

144. Het is zelfs genoeg, dat men de grootte van eenen hoek weet, met de lengte van twee *yden, om de andere

zy-

Sluiten