Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, XIII. Onderh. 29r

houden, te weeten, den driehoek A D De Maa .en den driehoek D C, die volmaakte- TEN,Iyk gelyk zyn, dewyl hunne hoeken en hunne drie zyden gelyk zyn. Neem van die beide gelyke driehoeken den driehoek D, die hun gemeen is, dan zal 'er aan den eenen zoo veel overblyven als aan den anderen. Dan zyn de overblyvende vierzydige figuuren A en C gelyk. Indien gy nu B weder by de vierzydige figuur A doet, en gy B aanmerkt als weder by de vierzydige figuur C gedaan, krygen zy over en weder dezelfde grootte B. Nu waren zy aireede gelyk voor die byvoeging: zy zyn dan ook gelyk, na die byvoeging van eene gelyke zaak aan beide kanten: weshalve zyn de paralklogrammen op gelyke grondlynen tusfchen evenwydige gelyk.

157. De paralklogrammen, op gelyke grondlynen en van gelyke hoogten, zyn gelyk. Want de grondlyn dezelfde zynde, is het evenveel of deeze hoogte genomen wordt onder eene linie of daar boven , als deeze hoogte flechts dezelfde is. Neem, by voorbeeld, Fig. 47 > het vierkant A en het fcheeve raam B, wiens hoogte D ik onderltelle gelyk te Bb 4 zyn

Sluiten