Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derNatüur, XIII. Onderh. 401

bedenkelyke hoeken moeten hebben, van eene minuut af tot negentig graaden toe;

HET GEBRUIK DER MAATEN.

Zie hier hoe men op het papier eenen Het Gahoek maakt, gelyk aan een' anderen !£UIR DE* hoek, dien men op den grond waafge- Maaten' nomen heeft. Onderitel dat die hoek van go graaden is, men moet op het papier eene onbepaalde linie AB trekken } lig- 51 ■> den pasfer vervolgens openen op de lengte van de halve middenlyn van eenen transporteur of överdraagef, en uit het punt A als middenpunt de onbepaalde boog C D trekken; vervolgens op den omtrek van den transporteur de wydte tusfchen nul en 30 graaden..neemen j en die wydte van C tot D brengen , de linie A B trekken, en de hoek C A D zal van 30 graaden zyn, dewyl men hem genomen heeft op den transporteur, waar vaa A C de ftraal, en de boog C D van 30 graaden is.

Men meet de lengten pf liniën op het papier , door middel van een liniaal,

IX, Deel Cc vol-

Sluiten