Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

428 SïHOUWTOONEEL

De Alm- eene fomme, die beftaan zal in vierkanWeeten- te voeten, welke tot vierkante halve roeschap. den gemaakt zynde, zal men het geheele raam a d in vierkante halve roeden hebben , en het overige, dat minder dan eene halve roede is, in vierkante voeten. Een paral- Om een parallelogram of langwerpig leiosram te vierkant gelyk a e b d, te meeten, moet

meeten 7 o 7 7

fig. 64. men eene loodrechte lyn trekken tusfchen de twee evenwydige zyden a d en e b, en vermeenigvuldigen de grondlyn a d door de hoogte c d of a f. Laaten wy onderrtcllen dat de grondlyn ad vier halve roeden inheeft, en de hoogte cd drie halve roeden: de uitkomst 12 is het getal der halve roeden , die het parallelogram begrypt. Want indien men, in plaatfe van het parallelogram aebd, het raam af cd te meeten had, zoude de inhoud van dat raam 12 vierkante halve roeden weezen: nu is het parallelogram gelyk aan het raam; want het parallelogram maakende, fnydt men van het raam den driehoek a e f, en met eenen doet men 'er aan den anderen kant een' anderen driehoek bed gelyk aan a e f by: dan is het zeker dat de grondlyn vaneen parallelogram, vermeenigvuldigd mei;

zy--

Sluiten