Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43^ SCHOUWTOONEEL

XiltfiGE" teravden, vermeenigvuldige ik sovoew-ëten- ten mec een' halven voet, 't welk my schap. tien vierkante voeten geeft; zoo dat de uitkomst van de eerde grondlyn met haare loodrechte 1350 voeten is. Ik vcrmeenigvuidige desgelyks de tweede grondlyn, onderftcld van 12 halve roeden, twee voeten, vier duimen, of 74 voeten 4 duimen , met de loodrechte van 31 voeten : ik werk eerst op de voeten, 74 met 31 vermeenigvuldigende , en myne eerite uitkomst is 2294 vierkante voeten: ik' vermeenigvuldige vervolgens 31 voeten met 4 duimen, of è voet met 31 voeten, 't welk my ioi vierkante voeten geeft: dan is de uitkomst der tweede grondlyn met haare loodrechte 2304$ vierkante voeten. Ik vermeenigvuldige dezelfde grondlyn met de loodrechte c, n, van 14 voeten, eerst de voeten met de voeten, en ik kryge voor de eerfte uitkomst 1036 vierkante voeten: ik vermeenigvuldige ook 14 voeten met vier duimen of een derde voet, het derde van i4ncemende, en myne tweede uitkomst is 41 vierkante voeten; zoodat de geheele uitkomst derzelfde grondlyn a d met de loodrechte e, n, van 14

vbe-

Sluiten