Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met de vyfde Verhooginge , tot welke prys deze.ve worden verkoct,

ï Zegel a 3 ft. koft - J. f =».*

i a 6 ft. _ / ° • S —

X- a 12 ft. — _ " ° : 9 —

l a is ft. — _ " ° : 16—

i 3 24 ft. ~ i : © —

i- . a 30 ft. — _ ~ l i II —

I a 48 ft. — _ ï . 18 —

i ——. a 3 gl. _ 3:2—.

.1 — a 4|i. - : : i: 'j-

1 a 8gJ. - - /c :

1 a 9g — '° - 2 —

1 a rzgj. — _ 11 ! 8-

1 — a iö|i, _ _ : '5 : °-

i._ a Ig|j _ 20 : o~

1 a 24I.U — 1 " 23 : IO~

Huur-Cedulien. Van Huizen, Landen, Scheepen &c. alle de

jaaren Huur by een gerekenr. lot So gi, 0p een3ft. Zege] _/■ c . ,< ^ven 50 gl.totIoogr.opeeBn5ft.2eg. o'.

boven 200 gl. tot 600 94ft!—. * *. \l

<>oo gl. en daarboven 3 ?] „ .' ro""

boven ioco gl. ,ot 9000gl. 6% ' l \ '*~

boven aooogl. tot bened.3ooogl.8gl — ,« 1 4~" boven 3ooo gl. tot 4000 gl. *iïff Z '° J~ ^boven 4000 gl; tot öooogl. ,5o] _ 'J ' 6~ boven ö.oo gl. .t.t 12000 gl. igjfc- *° ! ,1" boven 12000 gl. op een -± 24I1!— W . 4~*

Sluiten