Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Obligatien»

Tot ieo gl. op ee„ 3 ft. Ze . , , fcoven rco gl. tot 200 6 ft. . 7 ° •' In

boven 200 gl. tot «00 12 ft. — . 0l-Z boven 600 gl. tot 2000 24 ft. — . . / ,1 boven de 2000gl. op een a% ft. — . , '. ~', Chligarien van Beleeningen, met Borgrogten, Échte. * LuJden, &c-gereguleerr als boven. Op een Zegel van 12 ft. koft . ƒ 0 • 10-,

Op een van 2+ ft. . , . ,

Op een Van 48 ft. — - , ' * I

De Binnelandfche Wiftèlbrieven en geaccepteerde ■ Affignatien op tyd, moeten de Zegdsgereguleert worden gelyk de Ohligatien, ö

Poluflèn van Affkrantie.

Minder dan 200 gl.op een j ft. Z. ƒ o • t fzn 200 tot onder joogl, « ft. z. 0-12 — Tan 500totonder looogl. 12 ft. Z* x • o — van rooo totonder 10000 gl. 24 ft.Z. 1 • isCnvan Toooo gl. en daar boven 48 ft. Z. » • 6_

25 poluffen a 3 ft. koften f 9 ' ltmm

zs dito a 6 ft. u : I

2S dito a i2 ft. ■ zl j D-

ij Qito a 24 ft. 41 . Q ^

AUe

Ccgnofcementen op Zegels van 3 ft. koften — / o : 5 • %

Contra&en.

De Minuten van Proteften , Inimuatien , Atteftatien, Ceruficatien , Procuratien mdnegotia, Chertepartyen, Bodemaryen, moeten zyn opeen Zecel van

ï2 ftuiv. _ ƒ 0 . l6_

GeorukteBodemarye Brieven — 0 ; ig —

KB. Hier van uitgezondert de Minuten van Proteftea van Wiftèl, zie de Ordonnantie ArticuKo,

Sluiten