Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEGELS

Met de'vyfde* Verhooginge, tot welks prys dezelve worden vwfcogt*

r Zegel a 3 ft. koft _ / a . t

I — a 6 ft. _ —o'ZI

1 ^ a 4? ft I Z "* * = • 1 ZZZ a Jf|* 2 3 2 J j 17 ~

J* MJ~ a s — —• ïo : 2 —•

l ~ l ?g * — - - 11 : t~

a Ï2gl. —— mam mm» I 5 J o —

3 a- J6g — «. _ 20 • o -

x - — a isgl. — - m zz . IO — ï a 24§i. ^_ _ 2, . . v,

Hjur-Cedul!en Van Huizen, Landen, Scheepen &c. alle dè Jaren Huur by een gerekent. Tót $0 gl. op een 3 ft Z^ae] - f o : 6 — boven 50 gl. tot lob gl opeen Is ft. Z o J jo -4 ico gj. en daar boven n it — 0 : 17 _

boven 200 gl. tot 600 — 24 ft. , . Tl ^

6do' gl, en daar boven 3 cl.— 3 • 1» — boven loco gl. tor zcoo gl. tf gj.— 7 . ,4 — boven' 2000 gl.totbcried. ?or>o, cl. g g| «,l0 . 7 _ boven 3000 gl. tot 4000 gl. iz rï—ï5 .' J w boven 4oco gl. tot 6000 gl. ïó gl —20 • 3 -4 boven 6000 gl. tot 12000 gl. ïg gi. «.22 . l4 „ ! boven 12000 gl. op een — 24 gl.— i&. 2 —

^■?e..Huurders moeten hebben Copyen van HuurCedullcn op 6 ftuiv. Zegels, tenwaare de Huur Ceduhe zelfs was op een 3 ftuiv. Zegel, dan behósft de

1 **opy ook wet hooget dan van 3 ftuiv. te zya,

Sluiten