Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. 165 No.' Boek H

1558 Een Gezicht aan den Amftel by PaauwenTuin , geteekend als de voorgaande, dpor dito, en een dito by de Joode Kerk te dito; met rood kryt, door Moucheron.

1559 Twee dito, zynde het eene een Gezicht by Durgerdam, en 't anderen by de Ooftindifche Werf te dito; met de Pen en gewaffchen met Ooftind. Inkt, door P. Itfert.

1560 Twee dito, zynde het eene een Gezicht van het Weduwen-Hof, en 'c anderen van buiten , geteekend als de voorgaande, door H. Spilman.

1561 Een Gezicht van deSt. Anthonies Waag,op de Nieuwemarkt te dito, geteekend als de voorgaande, en 't andere de SchryershoekToorn, van de Gelderfche Kaay te zien; beide door C. Philips.

J562 Drie ftuks, zynde Gezichten van het Lutherfche Weeshuis, van binnen en van buiten te zien; geteekend als de voorgaande, door dito.

1563 Twee Gezichten, zynde het eene een Gedicht van 't Rokkin, en 'c anderen de Doelebrug en Doelen te Amfterdam; met Sapverwen geteekend, door J. Schouten.

J564 Een dito, van de Gafthuis Kerk en Gafthuis Hof te dito, geteekend als de voorgaande, door dito.

I565 Twee dito, zynde het eene een Gezicht van de Hai, op de Bootermarkt, en 't anderen buiten de Doelen, by 't Rondeel te dim;

L 3 mee

Sluiten