Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xfa TEEKENINGEN.

No Boek 25

met zwart Kryt en Ooftind. Inkt gewaffchen,

door H. Saftleeven.

1594 Een Bergachtig Rhyngezïcht, fix met zwart Kryt en Ooftind. Inkt gewaffchen, door dito.

1595 Een Gezicht van het Huis van Prins Mouris, uit de Tuin te zien, fraai met de Pen en met Biffchops Inkt gewaffchen en een weinig gecouleurd, door Bijfchop.

1596 Twee ftuks Gezichten, zynde het eene benoorden den Haag, en 't andere een by Rys« wyk, fraai met geele Inkt gewaffchen, door dito.

1597 Twee dito, zynde het eene een Winter, geftoffeerd met Vragtfleeden en Wandelaars, en 't andere een Zomer, geftoffeerd met een Veld met Beeften, fraai met de Pen en geele Inkt gewaffchen, door Blyhooft.

1598 Een Gezicht teHeylfom, ftaande het Kerkje op een Heuvel, fix met zwart Kryt en Ooftind. Inkt gewaffchen, door H. Saftleeven.

1599 Een ander dito, zynde een ander Gezicht te Heylfom, geteekend als de voorgaande, door dito.

'1600 Een aangenaam Veldgezicht, ziende op de Stad Haarlem. ter linkerzyde op de voorgrond ziet men een Vrouw waar by eenige Beeldjes ftaan, en ter regterzyde agter een Heuvel ziet men een Boerehuis, waar by hoog Geboomten , fraai en uitvoerig met Ooftind. Inkt gewaffchen in zyn btfce lbort, door A. van Everdingen.

No.ióor

Sluiten