Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. T8t

No. Boek 26

1Ö98 Twee aangenaame Watergezichjes , ryk gefcoffeerd, met zwart Kryt en Oofcind. Inkt geteekend , door Jan vim Goj en.

1699 Twee Landfchapjes, met zwart Kryt, door ) S. Ruisdaal.

1700 Twee ftuks dito, roet de Pen en Roet, door A. ter Himpel.

1701 't Bad van Diana, op blaauw Papier, met wit gehoogt, door van Battum.

1702 Twee ftuks, Landfchappen, geftoffeerd met Jagers en Veehoeders, mee de P^n en Ooftind. Inkt gereekend, door B.. Rogman.

.2703 Twee ftuks, de Vyverberg, en een ander ' Bofch-gezicht, met de Pen en rood Kryt, door J. Bijfchop.

1704 Twee ftuks, Italiaanfche Zeehavens, ryk en bevallig geftoffeerd, met de Pen en Ooftind. Inkt geteekend, door A. Stork.

1705 Twee ftuks, geteekend als boven, AooxJ. Stork.

1706 Twee dito, als boven, door A. Stork.

^ 1707 Een Ruïne, Meefterlyk met Ooftind. Inkt ) geteekend, door B. Breenberg.

3708 Een Koe, ftaande in het Veld , nevens eenige Schaapen , met fwart Kiyc en Ooftind. Inkt, door C. Saftleeven.

J709 Twee ftuks, boomryke Landfchappen, (mi t geftoffeerd en kragtig van ligt en bruin, mee M 3 de

Sluiten