Geen zoekvraag opgegeven

  • / 4
Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vf. BERIGT WEGENS EEN PRENTWERK.

„ een gifte t'uwer eeren. Vaart wel, leeft laag, en bezit 5, den roem die onfterfelyk is.

Mejuffronw. U Ed. Dw.B.

(was getekend)

Amftérdam. h BAKHUIZ™'

8 Decemb. 1694.

Deeze Brief is nevens de Tekening geplaatst geweest, in haar beruchte Stamboek, en zyn thans in het bezit van den Autheur en Uitvinder deezer Prentkont; welke te bekoomen is te Amft. by Mattbcus Wbortman, Kunstkooper op de Angehersgragt, en by de Boekverkoopers Yntema en lieboel. By wien ook nog eenige Exemplaaren van dit Werk Compleet te bekoomen zyn, en van de Liefhebberen kan worden gezien: doch wordt niet in Commisfie gegeeven

Sluiten