Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 35 )

N°. Door

33a. Denzelven, Een Boeren Schuur vanbinnen te zien , J- C. Brand 32:—

•m. Saenredam,{P ) Een Binnegezigtvan een

Kerk, Wubbels — 23:—

334 Sanders, (G) Een fraay Tafree!, verbeeld de H ifterie van ieltukes en Stratonice, J Rulefs J. 41:10

335. Savery, (R.i Twee Leeuwen en een

Leeuwin, Tver — 10:—

336. Schalken, Een Pennefnyder by

't Lamplicht, v. d. Hoop 182:—

337. Denzelven, De Boodlch p van den

Engel aan de Maagd Ma'ria, Fouquet — 130 —

338. Schellinks, Een Rotsachtig Land¬

fchap met gebnomte,Tver 102:—

339. Schulz, Twee Stuks, zynde Gezig-

ten van Markten, Spruit

van Gent — — 21:—

340. Slingeland, (P. vany Een gemeubi¬

leerde Kamer met een bevallig Jongetje, v Dyk 630: —

341. Smit,{A. Eenftil Watertje A Bouwen 20:10

342. Denzelven, Een wgelende Zee, Tver 21: —

343. Denzelven. Een fterkwoelenaeZee,

Strubing — — 30:—'

344. Staveren, (v.) Een vervallen Rots

met een Kluizenaar in zyn

Devotie, de Winter 66:—

345. Snyders, (El Een Levensgrootwild

Zwyn, v.d. Schtey 200:—

346. Steen, {J.) Deeze comique Ordon¬

nantie, verbeeld voor een Herberg of Kroeg, een woedende Knaap met een Degta\adehmü,J. Bierman ITK— D 347* &en'

Sluiten