Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 28 )

N°. Door

374- Velde, {A. van de) Een Heuvelachtig

Landfchap in een grazige Weide, ter regterzyde eer, ftaande witte en een graazende vaale Os, Tver ƒ 2610:-

375- Denzelven, Een Bergachtig Landfchap,

op de voorgrond geftofTeerd met eenige Osjes, Le Cointe 220-—

376. Denzelven, Een Winter met Schaatze-

ryders, Tver — — 50-

377- Verbruggen, {G. t) Twee fluks cierlyk gewerkte Steenen Vaazen, verbeeldemdeFonteinen,A7w<br?:(Z,.) 6:—

378. Vrrboom,{ A) Een HoogBergachtig Landfchap , v d Schley — 8o-—

379- Denzelven, Een Boomryk Landfchap,

C. S Roos — — 35'—

3 80. Verboom ,(A)enJ Lingelbagh, Een hoog Bergachtig Landfchap, meteen Rivierfjedoorineeden,i>.</tSf/$/fy 100:—

381. Verelft, (S.) Ken Glaaze Fles, ftaande op een tafel, gevuld met Bloemen, J. Tver , 31:10

382 Denzelven, Een Glaaze Fles, met een menigte keurige Bloemen, J. C Brand — — 26:—

383. Verkolje, (J) Een Vertrek. In't zelve zit een Heer, welke een Dame by de regterhand vaft houd, v d Schley 166:—

3»4 Denzelven, Een zittend Heer in eenBin-

nenvertiek, v d. Vinne 110:—

385. Vermeer, (J.) Een Boomryk Landfchap,

met een Boeren Woning in 't , verschiet, Tver — 29:10

386. Denzelven, De Wederga van 't zelve, Tver 25:10

ïs°.3°7

Sluiten