Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C s >

DOOR DENZELVEN.

N. 7. hoog 2 6, breed 3 1 duim. Doek.

Dit fraaije Schildery verbeeld een woelende zee, ter linker zyde , legt een Oorlogfchip met gereefde zylen , en op de voorgrond een dryvend Yaar-

„ ^uig waar in eenige visfers ; ter regter zyde een

zylendè Boeyer , verder eenige Oorlog- en anflerj

fcheepen, het water is zeer natuurlyk en doorfchynende behandeld , het licht bevallig en alles uitvoerig gepeufeeltk

JAN B O T H.

'N. 8. hoog 22 J, breed 18Ï duim. Doek. '

In een Italiaansch Landfchap , ziet men op de , voorgrond een Man by een yzerfornuys , fchynende eenig gebak klaar te maken , nevens dezelve ftaan en rusten verfeheide Lieden, en een Jongen^ verder onder eene oude open fteene Poort, ziet men anderen hun Vee naar buiten dryven , alles is. na. tpurlyk, fiks en meesterlyk gefchilderd,

G. BERCKHEIDE.

N. 9. hoog 20, breed 24 duim. Doek op paneel. Dit fraay natuurlyk ftuk verbeeld een gezigt,

A 3 Ara.

Sluiten