Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c e)

Amfterdam, ziende langs de Bloemmarkt , en Pypemarkt, naar de agter geevel van het Stadhuis en de onvolmaakte Tooren; geltoffeert , met verfchyde wandelaars , fcheepen , fchuyten en werkende Lieden, het zonne licht, en de helderheid van den dag die in dit ftuk zyn waargenoomen geeven een bevallige houding aan hetzelve , en is mees* terlyk gepenfeeld.

G. BER CKHEIDE.

tf. Io. hoog 24, breed 33 duim. Paneel.

Een capitaal Binnegezigt, van de Kerk te Haarlem , ziende naar den Predikftoel, waar op een Leeraar , voor een talryke gemeente fchynt te Prediken , op de voorgrond by 't geftoelte , ziet men een Diaken collecteerende, beneevens eenige Heeren en dames, in 't verfchiet vertoont zig het Choor, verder geftofFeert met orgel, en andere gedenkteekens , het invallende zonnelicht geeft een nntuurlyke werking, en de Perfpetfief is kondig waargenoomen, alles is rneesterlyk fraay gepenfeeld.

Sluiten