Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9 )

a. ELSHEIMER.

hoog I4ï, breed h duim. Koper.

No.

éi. Deeze Ordonnantie verbeeld de Prediking van Joannes, in een Boomryk Landfchap, by eene meenigte zo van zittende als ftaan' de Mannen en Vrouwen; op den voor-

** grond ter regterzyde vertoond zich eene moeder met een kind in den arm, ter andere zyde twee Reizigers te paard; de onderfcheidene Charaóters der Beelden zo van houding als gelaat, geeven eene bevallige verfcheidenheid aan het geheel; voorts is alles fchoon van teekening, en met bizondere uitvoerigheid, heerlyk gefchilderd.

G.

R. G R I F F U R.

hoog 14, breed 20 duim. Koper.

22. Een Dorpsgezicht aan den Rhyn; men ziet hier eene menigte Dorpelingen die zich vermaaken; ter regterzyde eene groote

' —■ vergadering van Volk , ziende naar een kwakzalver; op den voorgrond verfchei-

fv den Vaartuigen die het Dorp aan doen; dit ftuk is wonderbaar uitvoerig gefchilderd, en zoo edel als van deezen Meefter bekend is.

A 5 JAN

Sluiten