Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 25 )

No.

paard, fchynende zyn geweer aan te leggen op een boer, die knielende om genade fcbynt te fmeeken: verder eene vlugtende vrouw met een kind in den arm, by een rivier, door een foldaat vervolgt , een ander legt op den grond, ter linker zyde een ruiter te paard, op vlugtende landslieden vuurende , verder verfcheide gebouwen in brand, alles zeer natuurlyk, meefterlyk fraai gepenceeld.

PH. WOUWERMAN.

hoog 15, hreed 13 duim. Paneel.

63. Een heigrond, waar op eenige legerten. ten, in de voorfte ziet men twee paarden,

/ waar van het eene door twee fmids word

ƒ , heilagen, op den voorgrond is gezeten een 'D V 3 """vrouwtje met een kind; daar nevens een man, voor hem eene ftaande vrouw, heb. bende in de hand een mand met twee fles*

fchcn , daar achter eene vrouw met een kind op haare armen , verders eenige ftofTage , alles krachtig en uitvoerig behandeld.

DENZELVEN.

hoog 12, breed c?£ duim. Paneel.

64. Een duinachtig Landfchap, met een boeren / woning, voor hetzelve ziet men een vrouwt-

A je ftaan die water gefchept heeft; verders

/ JZO —eenen opgaanden weg naar een bruggetje, / dat over 't water legt ,daar een man op een

wit paard met een jonge achter zich naar toeryd , verders een hengelaar en andere ftofTage, alles krachtig en transpirant gefchilderd.

Sluiten