Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tv BERICHT vam de»

den hollandfchen plaatfnijder W. Delf, die een meenigte fchone afbeeldingen heeft in 't koper gebracht, naer de fchilderijen van Miereveld en andere meesters. — Eenen J: Sinderhoef, die uitmuntend de vrije penceels behandeling van F. Hals in zijne gegraveerde afbeeldingen bewaard heeft. — Eenen C: Visfcher van wien onder andere prenten , die van hem uitgaan, de Batteman , de Koekebakfler , de Heidin , de Moor uitmunten ; en welke prenten door de kenners en verzamelaars van prentkunst bewon< derd , opgekogt en bewaard worden , in de tost baarde verzamelingen van prentkunst in ons vaderland: dan het geene vreemd en door mij niet is op telosfen, men vind in deze verhandeling over prenten , niets van deze meesters gemeld.

Niet dan ter loops gewaagd de Heer Galpin van J. Luiken , uit zijne aanmerkingen over dien gvooten meester in de Etskunst, fchijnt het mij toe, datzijn Ed: weinig van J: Luikens werken, gezien heeft, ten minften niet alles en zeeker niet het beste van't geenc van Luiken bekent is, anders hadt deze kuultenaar een breeder plaats verdiend ineene verhandeling als deeze, opzettelijk ingericht om o ver de waarde van prenten te handelen, ouder welke die van Luiken een voorname plaats tockoomt.

Im-

Sluiten