Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITGEVER. y

Immers als"men met aandacht befchouwd, het groote aantal geheeie veis platen, vervattende de gefchiedenisfen van het oude en nieuwe verbond, en van welkende Heer Gilpin gewaagd, als men de menigte groore en kleine prenten van dezen meester befchouwd, die hij gemaakt heeft inden Jofephus. in de Jjodfche en Mofaifche oudheden, befchreven door W: Goeree, in de liiftoricvan Frankrijk, in zijne zogenaemde kinderboekjes, in het Treurtoneel der doorluchtige mannen en vrouwen, en in meer andere werken 4oor hem gemaakt, dan moet men verbaasd ftaaa over de werkzaamheid van dien man, over de rijkheid en verfcheidenheid van zijne gedachten, over de werking en over de uitdrukking der hartstögten in zijne beelden, hoe klein ook, over de rijkheid van zijne bijwerken , en over de (helheid) vastheid en kragt, die er in zijne prenten te vinden is. Jammer is het dat in veele van zijne groore prenten door gebrek, aan behoorlijke partijen van ligt en bruin de houding ontbrtekt.

Ook maakt de heer Gilpin geen het minde gewag van den Franfchen plaatfnijder Andrau, die met regt door zijne werken grooten roem behaald heeft.

Dan het zij hier mede zo het wil, deze verhan* 3 de-

Sluiten