Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor Dr.N DERDEN DRUK. nc

ver dien ft en. De Gothifche fieraditn van zijne hoofdkerken zün veeltijds keurlijk fraei, en zeifs fomtifds vrij behandeld. Het zwaerd van eduarj da 6de, de Beker van andrea Jnmntegna , en de vazen van holbbjn z^n alle z»er fchoon. Veele van zijne kleine gezigtjts zijn ook fchoon en behaeglijk: zijne verfchieten zijn gemeenlijk fraei, maer zijne voorgronden zijn het minfte, Onder deze gezichten is er een zeer fraeje van de Londenfche Brug , en de bijgelegene gebouwen, waer van het gezigtpunt ergens dicht bij het paleis van Sommerfet genomen is. Zijne lugtig geètfte Prenten zijn niet zonder geest. Twee of drie iugtig behandelde ftil leevens zijn vrij meesterlijk, de tekening is net, en de uitvoering vrij. On» der zijne uitvoerige Prenten is ook een fraei ftil heven , welkers ftoffugie beftaet in een opgehangen haes

en een korf met gevogelte. Doch hollae&ds be-

kwaemheid vertoont zich nergens zo voordeelig dan in zijne navolgingen; voornamenlijk in zijne Prenten naer gouut, callot, en barlow; hij heeft de behandeliag dezer meesters wonderbaerlijk wel nagebootst, vooral die van callot, wiens bedelaers hij verkleint, en echter al derzelver geestigheid bewaerd heeft.

Doch wij moeten hier tefens bij aenmerken, dat er in zijn werk een menigte van flegteprenten gevonden worden , welke waerfchijnelijk de eerfte pogingen van zijne genie geweest zijn. Zijne Schepen, 5 z:jne

Sluiten