Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ovsr PRENTEN.

Penfcel verfchuldigt. —- Dit alleen tan, in de Portretten de verfchillende kleuren der hairen en de onderfcheiden koloriten der troniën aentoonen: gelijk ook in de Dieren , de verfchillende kleur hunner hairen en vederen ; in een Landfchap de bijzondere tinten van de Jaergetijden,van den morgen en avondftond; het teere ligte blacuw van eene zomerlucht; de fmoorheete gloed van den middag; de blaeuwe of purpere gloed, waer mede het meer of minder afgelegene gebergte als overfpreid is; het graeuw van het mosch op de vervallene gehouwen; de Verfchillendheid van het groen, en van de ge» mengelde bruinen in de meijingen van het loof en in de gebroken gronden. In een woord, alle de kleuren van ieder gedeelte der natuur hebben eene verwonderlijke kracht, om aen ieder voorwerp de fterkfte uitdrukking te geven.

Van alle deze hulpmiddelen is een Prent ontbloot, deze kan alleen den vorm en de elkander opvolgende tinten van licht en bruin aen de voorwerpen geven. Dit is onder anderen ook de reden dat claudb lorraine , door de aengenaeme ftreken van zijn penfeel, zodanig eene natuurlijkheid en kracht van uitdrukking aen zijne fchilderijen gegeven heeft, welke dezelven onwaerdeerbaer doet zijn; terwijl zijne prenten in 't algemeen niets anders vertoonen dan bemorschte omtrekken vaniets, 't welk hij niet kon uitdrukken.

Een

Sluiten