Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53 VERHANDELING

beftaet in arzéringen, welken elkander in allerlei rigtingen overkruifen , en komt den aert van het fchildcrcn nader, dan de uitvoering van eenig ander Meester doet. Geen Schilder was immer zoodanig ontbloot van alle denkbeelden dier looit van bevalligheid, welke zo noodig is om een verheven charafter uit te drukken, dan rrmbrant. Zo lang hij zich tot den kring van zrne genie bepaelt, en zich met lage voorwerpen bezig houdt, verdient hij eenigen lof. Maar zo ras hij onderneemt voortreffelijke en bevallige vooiwerpen te behandel.n, dan ,is er eene groote mate van toegevenheid noodig om te kunnen onderftellen dat hij llegts alleen een grap heeft willen vertoonen of cnrkatures maken. Geene Schilders waren tegenilrijdiger in hunne denkbeelden dan rembrand en salvator. Deze laetfte vormde alle zijne denkbeelden volgens de natuur, wanneer dezelve zich in hare grootfte bevalligheid en verhevenheid vertoont: terwijl de etrfte haer op zogt en naevolgde in haer laegfte en gering* fte voorkomen, en die afbeeldingen op zijne verhevenfte characlers ovetbragt. Hier door verhief salvator zijne Rovers tot Helden , terwijl i embrand zijne Patriarchen tot Bedelaers vernederde. Het fchijnt zelfs als of uemura.nd deze verktertheid moedwillig bedreeven heeft. Hij was een grilziek mensen, die altijd met hen, welke het anttque beoeffenden , den fpot wilde drijven lk zal u mijne antiques laten zien, zeiue hij, en dan bragt hij zijne

Sluiten