Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<o v e k PRENTEN. ?f LANDSCHAP SCHILDERS*

D e Landfehappen van Sadler hebben eenige verdienden in hunne zamenftelling, welk;fehilder» achtig cn romanesk is, maer de manier is droog en onaengenaem, het licht kwalijk verdeeld, deafftanden niet behoorlijk waergenomen, en de beelden flegt. — Daer zijn drie Graveerders van dezen naem, doch géén derzelven is uitmuntend. Jan heelt een ftel prenten voor den Bijbel, en veele andere kleine hiftorifche prenten gegraveert; men vind in dezelve fomtijds een bevallig beeld, en eene dragelijke tekening, maer over het geheel hebben zij weinig verdienden. Egidius was de landfchap Graveerder, welke wij hier boven beoordeeld hebben, k u d o l f heeft voornamenlijk de ontwerpen van bassan gekópijeert, en graveerde in dezelve drooge onaengename manier , als zijnen broeder.

De Landfehappen van Rembrand hebben niet veel verdienden om hen aen te prijzen,uitgenomen hunne uitwerking, welke dikwerf zeer treffend is. Een derzelver, welke wel het meeste bewonderd G word»

Sluiten