Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oti* PRENTEN. ito

De DOOD van POLYCRATES door S ALVATOR ROSA.

JrTet Geval is wel voorgefteld : ieder deel is volkomen aen het Onderwerp verbonden , en behoorlijk aen het zeiven ondergefchikt.

De Schikking is behaegelijk. De vinding van de eene groep in de andere te doen vallen is zeer aengenaem ; doch de Groep-vorm zoude nog veel fchooner geweest zijn , indien een ladder met een beeld op denzei ven, eenlugtige laplijwaed, eenftandaert, of eenig ander voorwerp, ter linkerzijde van het kruis geplaetst ware , om die ftijve ledigheid, welke door de vorm van den regthoek veroorzaekt word, te vullen, en de pyramidale vorm dus volkomener te maken. De groepen zijn ieder op zich zeiven eenvoudig en fraei, maer die van de drie beelden te paerd is in de daed liegt. Eene rij van hoofden mishaegt altoos.

De Houding is zeer gering. Het ftuk is overal te plat; dit had men kunnen voorkomen door een weinig meerder kragt op den voorgrond te brengen, en de lucht lichter te houden.

Het Licht is zonder eenig oordeel verdeeld. Mogelijk had men het kunnen verbeteren, indien de groep H 5 van

Sluiten