Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over PRENTEN. ï*j>

HET PORTRET van den HERTOG van SCHOMBERG door SMITH, naer KNELLER.

ICneller was zeer wild in zijn fchilderen,zelfs als hij zich toeleide om uit te munten. Zijn Portret van Koning Willem te paert, op Hamptoncourt, is een zeer (legt fchilderij. De zamenftelling is flegt, het koloriet kakelbont, en het geheel zonder werking; ook is 'er naeuwelijks één goed beeld in het gantfche ftuk. De zamenftelling van het ftulc dat wij voor ons hebben , is veel behaeglijker, fchoon de werking van het zeiven niet veel beter is. Een beeld dat te paerd zit is hoe men het fchikt, een moeijelijk onderwerp, want de pooten van het paert zijn altoos hinderlijk in het groepen. Het is waer van dijk heeft Koning Karei de eerfte te paerd zeer oordeelkundig behandeld, en rubbens heeft te Harr.pton-court, een treffelijk fchilderij van den Hertog van Aiva gemaekt, hoewel het paerd mistekend is. In de Prent die wij voor ons heb. ben, zit het beeld bevallig en deftig, maer het paert is geen Bucephalus, het heeft flegts het character van een afgerigten pasganger. De doomftruik welke bij den knods des Hertogs opfchiet, 1 komt

Sluiten