Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

it$ VERHANDELING

PE TOBIAS van WATER L00.

I"Tet landfchap, 't welk ik beooge is eene prent in dc hoogte, en een van de grootfte formaten welke deze meester immer gebruikte; haere hoogte is omtrent twaelf en hare breete tien duimen. Op den voorgrond ftaet een Eiken boom die de prent van den eenen hoek tot den anderen inde fchuintebïdaet. De Tweede grond beftaet uit een rijzigen grond die aen eene van boven met ruigt begroeide Rots verbonden is. De Eik en het ruigt van de Rots maken een opening of doorzicht, door 't welk men een uitgebreid gezigt over het land verkrijgt. De Beelden, welke beftaen uiteen hngcl, Tobias, en een Hond, vertoouen zich als afklimmende van eenen Heuvel welke door den grond agter den Eik gevormt word. Uit deze befchrijving kan men deze Prent volkomen uit de anderen onderkennen. — De zametiftellittg derzelve is zeer behaeglijk. Door dien dc boomen op den voorgrond zich over het bovenfte gedeelte der Prent uitfpreiden en naer den grond fchuins als tot een punt adoopen , verkrijgen zij daer door den fraeijen vorm van eene omgekeerde pijramide, welke bijzonderlijk in de boomen veeltijds eene fraeije uitwerking heeft. De hellende

vlak

Sluiten