Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERHANDELING

V. HOOFDSTUK,

VOORZORGEN

E N

OPLETTENHEDEN

DIE MEN IN HET VEBZAMELF.N VAN PRENTEN 6EER.UTKEN MOET.

Het eerfte waer voor een Liefhebber, die een kabinet prenten wil verzamelen , op zijue hoede moet zijn, is die begeerte of drift om alle de prenten , welke van dezen of genen meester immer ge* maekt zijn, te bezitten: want er zijn geene kunfte naers alle wier werkflukken zonder uitzondering onzen aendacht verdienen; en nicmantis, in alles wat hij maekt, zich zeiven altoos gelijk. Ik heb een Liefhebber gekent , welke dc prenten van REMBiuMBT verzamelde en met vermaek twee of drie prenten die aen zijne verzameling nog ontbraken , tot wat prijs ook, gekocht zoude hebben niet tegenftaende het voor de achting van r e mbrandt wenfchelijk was, dat deze Prenten uk de wereld waren. Zelfs is er niet aen te twijfelen, dat, indien alle de prenten van rembrandt

vol-

Sluiten