Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ROSALIE en SOPHIE:

•3

OF, DE HOOGSTE GRAAD VAN HET

VERHEVEN SENTIMENTEELE,

AANGETOOND IN DERZELVER.

JAMMERLIJKE LOTGEVALLEN Uit het Hoogduitsch vertaald,

DOOR DEN HEER

W. S E L S,

Te AMSTELDAM, ij J- B. E L W E,

M D C C X C.

Sluiten