Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der ACHTELOOSHEID. 39

u, ö myn vader, de gelieele zaakmynerramp. fpoeden bekend , gy zoudt dezelve niet overleeven. Terwy! zy dit fprak , biggelden de traanen langs haare fchoone wangen. Zy zweeg eenige oogenblikken, en vervolgde.

Uw goed voorkomen, myne Heeren, noopt my , om u vertrouwelyk tot in het binnenfte van myn harte te brengen. Veelligt, dat u de een of ander goede geleidgeest herwaard naar deze hut gevoerd heeft, ter redding van ellendige menfchen. Ik beminde, by het leeven myner moeder reeds, een rechtfchapen goed jongman. Steven, zeide dikwyls myn vader tot hem, gy moet met myne dochter trouwen; want gy zyt een eerlyke jonge en bemint uwe naasten. Myne moeder zeide het zelfde. Voor dat zy ftierf gaf zy ons haaren moederlyken zegen en voegde onze handen in een. Zorgt voor uwen vader, myne kinderen, fprak zy, en ftierf.

Eenigen tyd na dezen, en terwyl myn vader gaande weg zwakker en ten laatften geheel blind werdt, werden Steven en ik door het huwelyk vereenigd. Myn vader gaf ons den huishoudelykên omflag over, en het geluk van ons leeven bcftondc, tot nu onlangs toe , in C 4 hem

Sluiten