Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42 WANSPOEDIGK GEVOLGEN

Terwyl deze ongelukkige vrouw op deze wyze fprak en ons om medelyden en om byftand, welke wy haar plechtig beloofden, badt, kwam een bode en bragt de volgende tyding.

Steven , ter dood veroordeeld , is onder beuls handen geftorven.

Op deze tyding viel de eerwaerdige gryzaard , als van den donder getroffen , met ftervend gelaat , plosfeling ter aarde. Zyne dochter viel op deszelfs bezweeken ligchaam, door ftuiptrekkingen , die niet ophielden , overvallen. Vruchteloos was alles, watwy, ter haarer herftellinge, aanwendden. Drie dagen na dezen ftierf zy, en in haar het ongelukkig kind, dat zy reeds zeven maanden onder haar hart gedraagen , en 't geen de zonne nog met aanfchouwd hadt.

Hoedanig of men nu van dit voorval in de ftad wel cordeele en fpreeke ? Zeker boeren jonge, zal men zeggen , floeg een' dorpfchout, die iet rechterlyks tegen hem te verrichten hadt, dood, en daarom moest die booze moorder op een fchavot derven. Dit zeggen echter isbezyde alle waarheid. Hy ftierf geen moordenaar. Een ongelukkig mensch, en dat allen

Sluiten