Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

126 ROSALIE OF DE

dien gewenscbten hoogtyd. Alle aangenaame

droomen alle verrukkende verbeeldingen

verdwynen, en de lentedagen van deze verliefden zyn weg.

De vader van Rofalie geftorven zynde, werdt het goed ongelukkig meisje onder het opzicht van een voogt gefield.

Deze opziener van Rofalie was een hardvochtig eigenbelangzoekend mensch, die zich niet kon voorftellen, dat 'er een genoegen in deze waercld buiten de bezigheid van geldtellen ware te vinden. My, benevens den prediker van het dorp, zaten dikwyls geheele dagen by eikanderen en fpraken van inzamelingen en geldwinning.

De prediker was, federt korten tyd, in het dorp gekomen. Te vooren, ten huizen van een der edelen, hofmeester geweest zynde, hadt hy, in liefdevoorvallen , het betrouwen der hoogadelyke vrouwe gewonnen. Hy verftondt zich de kunst van vleien, kruipen en fmaalen, en, ter belooning voor alle deze bekwaamheden, ontling hy die fiandplaats.

Rofalie's voogd vondt nu de eigenfehappen van dezen mensch, gelyk hydiein iemant,dien hy tot zynen vriend verkoor, zou verlangen.

Hier

Sluiten