Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEUGDZAAMS ZELFMOORDER. 155

zettelykc fnoode begrippen verdienen ? ... ó Rechter, hoe groot is , ten dezen aanzien, uwe blindneid ! Bezit gy ftraffen voor armen — geene voor fchenders der menschheid ?- geenen voor zulke onmededoogenden ,die geen God — geen vergenoegen, dan hunnen buik kennen — die den ongelukkigen , het geringfte voedzel, voor de lippen wegrukken — deszelfs fchamel dekzel verkoopen, en het fchepzel Gods, dat yoor hun ploegt , en van wiens zweet zy beftaan, uitgefchud, aan de armoede opofferen?

ó Menfchen! indien gy wetten hadt,die

gefchikt waren, de ryken menfchelyker te maaken, gy zoudt minder wetten , om geringen te ftraffen, behoeven.

D E

Sluiten