Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT ONECHT. 215

herbaalde , ftervende ten vierden dage , by het aanbreeken van den morgen.

De dood van Adelfon ftorttc Rofenau in eene gevoelige droefheid. Hy liet den dooden naar zyn landgoed brengen , en deedt een prachtig grafteken voor hem oprichten. Hy onttrok aieh , kort hierna , aan zynen rechterlykeu post , waarin hy zoo veele kwelling hadt ondervonden , en ongelukkig genoeg geweest was , om den zoon zynes vriends ter dood te veroordeelen. Hy begaf zich naar zyn landgoed, en ging dikwyls, by ftillen avond, het graf van zyn vriend bezoeken , en ftortte dan traanen der vriendfchap en der liefde.

ó Menfchen !... welke verkeerde denkbeelden vormt gy u dikwyls van fchandc ! Booze bcdryvcn fchaamt gy u niet. Gy fchaamt u ook niet, eerlyke meisjes te verleiden — vrouwen

te onteeren en kinderen te verzaaken. .

Maar gy fchaamt u, de vervulling van de heilige plichten der natuur. Hoe veele ongelukkigen zwerven door de waereld heencn en voeden zich met gebedeld brood , terwyl derzclyer vaders in ruimte en overvloed leeven l... Dan, welke vaders?... Verdienen dezen dien heiligen naam? Kindermoordenaars moest men O 4 zulk

Sluiten