Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxii VOORREDE.

diensten, maar altyd ten nadeele van zyn geweeten, bewyzen. Voorzichtiger en gelukkiger is hy, wiens gemoed dermaate gevoelig en teder is, dat het op de minstzondige gedachten fiddert, en, zonder altyd te willen weeten, waarom dit of dat is verboden, het verbod, uit dat zuiver beginfel, om den grooten gebieder blindeling, en niet minër door het hart als door zyn gedrag te gehoorzaamen, eerbiedigt. Zulk eenen zal het zondigen

telkens onhebbelyker het uitoeffenen zyner

plichten gemakkelyker worden, en zyn geweeten zal hem, voor het geringfte misdryf van gedachten of daaden geene vergeeving toezeggen, voor dat hem dezelve, op euwige gronden van waarheid , kan verleend worden. Van harten wensch ik, dat men uit dit fpel, voor zo veel de geringe bewerking van het zelve de oplettendheid van den leezer kan gaande houden, eenige nuttige gevolgen , om met waare en billyke geftrengheid over de zonden der gedachten te oordeelen, trekke! Waar dezen met toegeevendheid worden behandeld , daar neemt men den kans, om het hart waarlyk te verbeteren, meestal geheel weg; ten minften men maakt zich den weg, om 'er toe te komen, ten uiterften moejelyk, en welk wezenlyker gedrocht, dan een mensch van een fraai gedrag en een Hecht onverbeterd hart, kan 'er in de zedelyke waereld worden gevonden ? • - ■ • Zo noodzaakelyk is het, dat wy, in het

ren

Sluiten