Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 83

wel edelmoedigfte der vrouwen! . . Vergeef! . . .

Richard, (hem tegen houdende) Wat wilt gy uitvoeren ? Waar wilt gy heen gaan? . . .

Dorval. Uitvoeren ? .. Myne gruwelen voltooien .. . Laat my los. Ik heb nog een oogmerk, dat afgunst en eigeliefde in dit hart hebben uitgebroeid, te volbrengen en dan zal myn ysfelyke rol uitgefpeeld zyn .. Gy, of anderen fchynen my het gezel fchap van Lucia te betwisten. Het zy zo ... Ik zal haar middelen ter hand ftellen, om my te volgen . . . Zy zal my gehoorzaamen ... De bele-digde engel! . .. Zy zal haaren Dorval gehoorzaamen .. .

Richard.

Daar u geene vriendfchap bedwingen kan, laat u daar ten minden het gezag in toom houden. ... Dorval.

Ik ben de eerde onwaerdig en veroordeeld, om my, geweldiger wyze, aan het laatfte te ontrekken. Het is myn lot geworden, u en allen mynen bekenden een bewys te geeven, dat ondeugd , in volkomenheid, verre boven deugd, kan uitblinken. Laat my gaan! ... Volbragt hebbende, wat ik bedoele, kunt gy u, in het b?fchouwen van Dorval , verledigen, en zo lang verledigen, tot dat uwe oogen vermoeid worden in het befchouwen van een der vloekwaerdigde voorwerpen des aardbodems.

F 2 Do-

Sluiten