Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84

D O R F A L

Dorise. Volbreng het geen gy my gefchreeven hebt Dorval, en bewys my eenige achting!

Dorval, (onzeker!) Wat begeert gy Dorife? Wiltgy, datik, ten

uwen behoeven, het leeven aflegge ? Wilt

gy, dat ik ftervc — den geweldiglten dood fterve? Ik ben 'er gereed toe ... Waarom wilt gy den ongelukkigen Dorval eenige weinige oopenblikken , om 't geen aan zyn lot ontbreekt3 te volvoeren, met zo veel kracht, weigeren? . . Waarlyk Dorife ... Ik kan u niet langer aanzien... Ik moet u verlaaten ... Ik ben rampzalig genoeg, al maakt uwe vriendfchap my niet rampzaliger. Dorise. Om u gelukkig te maaken, zou ik myn leeven niet te lief hebben.

Dorval.

Myn naam is op den jyst der gelukkigen uitgefchrapt ... De magten des hemels fchynen te bepaald om myn lot — om myne natuur te veranderen . . . Spreek ik nu geene woorden , zonder dubbelzinnigheid? — geene taal, die verftaan kan worden? Ongelukkig te zyn is myn deel geworden en moet myn deel blyven. Leef leef

voor een ander Dorife .. . Pynig myne zieI niet door uwe edelmoedige vriendfchap ... Nog eens poog my niet te wederhouden. Laac my caan1 ' Leef gelukkig! — ' ö ' **

Ki-

Sluiten