Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m DORVAL.

TWEEDE TOONEEL.

Lucia, Richard, Fanny.

Lucia. Wat wilt gy Fanny ?

Fanny. Robbert is, in de grootfte ontroering, by my gekomen. Hy heeft my dezen brief overhandigd. Hy wilde, maar hy durfde u dien zelf niet brengen.

Lucia.

Gy ontroert my Fanny... Wie heeft Robbert gezouden ? Van wien komt de brief?

Fanny. Hy komt van Dorval.

Lucia. Goede God! van Dorval.. . Wat mag 'er gebeurd zyn ? ó Myn onruftig gemoed! ö Dat uwe beroeringen geene voorfpellers van ongeluk zyn mogen!

Richard. Breek het fegel los, waardfte jongvrouw. Wat ook de inhoud zyn moge, lees toch den brief. Ik worde ongewoone angften gewaar ? .. Heeft Robbert niets gezeid Fanny ?

Fanny. Hy fcheen uittermaaten ontfteld. Hy fchreide.

R I-

Sluiten