Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iga DORVAL.

willen de v Tfchrikkingen van naderby zien. Volg my Fanny. Wederhoud my niet waarde Dorife! Beledigde Eduard laat Lucia heengaan! . . ö Dat Dorval nog iets overig gelaaten hadde, om my ongevoelig te maaken voor . . . voor dit geheele leeven! . .

(met eene dreigende houding) Beef teder vader, voor de ontroeringen, die u dreigen — voor het onweder, dat regtftreeks op uw hart aanrukt! Maak u geen bekrompen denkbeeld van uw onheil. Uw ramp is onherftelbaar...

(in een foort van woede) Hoort! Hoort gy alreeds het gehuil niet der

rondom ons fpookende rampen? Hoort gy

Dorval niet roepen ? . . Hy roept Lucia ... 6 Hy roept my nog . . . Roept gy myn vriend? Ik kom Dorval... Ik kom myn Dorval... Voer my met u, waar gy ook gaan moogt! . .

(Zy rukt zich van Eduard af en vertrekt fchielyk.)

VYFDE TOONEEL.

Eduard, Dorise, Fanny.

Eduard, (Fanny wederhoudende.)

f Blyf Fanny .. . Zeg ons fchielyk, wat 'er gebeurd is . ..

Fan-

Sluiten