Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL, 137

Dorval. Ik ben volftandig uw verwonderaar en uw vriend geweeft ik fterf dien Dorife zonder verdienften maar met myn geheel hart. — Leef gelukkig ! Overleef my veele — zeer veele jaaren! . . Denk,nu en dan,met medelyden,met ontferming, aan Dorval. . . Vertrooft myn vader! . . Blyf de vriendin — de zufter van Lucia ! . .

{Tegens Richard.)

Waarde meefter — befte myner vrienden .

man van verdienden, pleit, pleit voor uw Dorval, by de rechtvaardigheid des hemels, in uwe eerelykegebeden ! Verlaat toch — ö verlaat toch myn vader niet in zynen ouderdom, dien ik — ik rampzalige, fchier ondraagelyk gemaakt heb!. . Vertrooft dien beledigden man ! . . Vergeef my, dat ik geen gebruik gemaakt heb van uwe raadgeevingen — van uwe leffen!. .. Myne krachten verminderen . .. Onderfteun my een weinig. . .

(Tegens Lucia.) Lucia — lieve Lucia — vrouw van myn hart, myne laatfte woorden moeten voor u zyn — voor u , die ik alleen en geheel toebehoor ... Gy beminde Dorval . . . Bemint gy hem nog myne waarde ?. . Hy heeft uwe liefde verbeurd door

zelfmoord heeft hy dezelve, die nu, zonder befchuldiging, moge gevoerd worden, verbeurd . . .

Lucia, (haar hoofd op zyt fchouder buigende.) Och myn Dorval, tot aan myn dood toe, zal ik u liefhebben! I j Doit-

Sluiten