Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 143

hooren, zonder dat uwe openhartigheid zich een recht op myn mededoogen verwierf?

j u l i a n a.

Och Dorcas! .. Dorcas.

Heb ik verdiend, met zo veel achterhoudendheid te worden behandeld! Breng u eens te binnen, wat 'er, voor omtrent negentien jaaren, gebeurd is.

(Zy gaan beide zitten.)

Gy bevondt u z wanger. De grootmoedige verleider (zo men dien naam aan een der eerelykfte mannen mag geeven) bleef u, in alle opzichten, getrouw. Ondanks den vloek zynes vaders. ..

j u l i a n a.

Nu, die vloek .. . Dorcas. Laat ik uitfpreeken ! Ondanks den vloek zynes vaders den yffelyken eed, dat hy hem volkomen onterven zou ,indien hy u niet verliet, in wederwil van alle onaangenaame en fmertelyke bejegeningen, hieldt hy zich ftandvaftig op uwe zyde. Hy verlochende, om zo te fpreeken, zich zeiven, ten einde hy u mogt behouden. Zyne adelyke en uwe burgerlyke geboorte waren hinderpaalen, die zyne zuivere liefde wegftiet. Hy verliet de ffad zyner geboorte, zyne tyttlen, zyne goederen, zyn maagfchap, zyne vrienden en zyne bekenden. Wat my betrof, ik ben u, zonder eenig nadenken, gevolgd

■ tot in deze wooning toe , gevolgd. Alzo ont-

ftal ik my aan de gunft en liefde van fommige dierbaare

Sluiten